China Spirit

Dragon Fly - Lao Shu (Rat)

Ritual Ghost - Niu (Boeuf)

Spirit of Siam - Lao Hu (Tigre)

Dragon Fly - Mao (Chat)

The Marquis of Zen Yi - Long (Dragon)

Spirit of Siam - She (Serpent)

Senjidema - Ma (Cheval)

Duan Jin - Shan Yang (Chèvre)

The Marquis of Zen Yi - Hou Zi (Singe)

Ritual Ghost - Ji (Coq)

Senjidema - Gou (Chien)

Duan Jin - Zhu (Cochon)

Disponible sur toute les plateformes !